FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

इलेक्ट्रोनिक बोलपत्र आह्वन सम्बन्धी सूचना

प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धी सूचना (जग्गा एकिकरण आयोजनाको पूर्व सभाव्यता अध्ययन)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०८०-०३-२५)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2080-01-16

दरभाउ स्विकृत सम्बन्धमा।(एस.के.टि. नेपाल प्रा.लि.)

Pages