FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

फेव्रिकेटेट कोल्ड चेम्वर निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवेदन आह्रवान गरिएको सूचना

बोलपत्र आहवान सम्बन्धी सूचना

ट्रिपर ट्रक (सवारी साधन) क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट खरिद सम्बन्धी सूचना

क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना

सिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना

Pages