FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

सि.नं.
शिर्षक
आ.व. Post Date Documents
1 नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल (संचालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०८० २०८०।०८१ 2 months 3 weeks PDF icon NKFMH ऐन २०८०.pdf
2 मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको नगरसभाबाट गठित समितिहरुको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० २०८०।०८१ 2 months 3 weeks PDF icon गठित समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
3 करारमा प्राविधिक कर्मचारी र नगरप्रहरी सेवा करार व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि, २०८० २०८०।०८१ 3 months 3 weeks PDF icon प्राविधिक कर्मचारी र नगरप्रहरी सेवा करार, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि, २०८०.pdf
4 समुदाय संस्था सँगको साझेदारीमा स्थापना तथा संचालन हुने प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र तथा शिशु स्याहार केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० २०८०।०८१ 3 months 3 weeks PDF icon प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिशु स्याहार केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० .pdf
5 सामुदायिक विद्यालयमा स्वयं सेवक शिक्षक, अतिरिक्त क्रियाकलाप शिक्षक र बालकक्षा शिक्षक व्यवस्थापन मापदण्ड, २०८० २०८०।०८१ 3 months 3 weeks PDF icon सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन मापदण्ड, २०८०.pdf
6 उपभोक्ता समिति मार्फत सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि, २०८० २०८०।०८१ 3 months 3 weeks PDF icon उपभोक्ता समिति मार्फत सार्वजनिक निर्माण कार्य कार्यविधि, पहिलो संशोधन २०८०.pdf
7 स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति गठन / सञ्चालन कार्यविधि, २०८० २०८०।०८१ 5 months 1 week PDF icon स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति गठन सञ्चालन कार्यविधि.pdf
8 सहकारी नियमावली, २०८० २०८०।०८१ 5 months 1 week PDF icon सहकारी नियमावली, २०८०.pdf
9 जग्गा विकास, संयुक्त, सामूहिक(अपार्टमेन्ट) वा योजनावद्ध आवास(हाउजिङ) सम्बन्धी नियमावली, २०८० २०८०।०८१ 6 months 2 weeks PDF icon जग्गा विकास, संयुक्त, सामूहिक योजनावद्ध आवास.pdf
10 शिक्षक दरवन्दी मिलान, सरुवा तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० २०८०।०८१ 6 months 2 weeks PDF icon शिक्षक दरवन्दी मिलान, सरुवा तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
11 विनियोजन ऐन, २०८० २०८०।०८१ 6 months 2 weeks PDF icon MTM-विनियोजन ऐन२०८०.pdf
12 आर्थिक ऐन, २०८० २०८०।०८१ 6 months 2 weeks PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
13 शिक्षा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०८० २०७९।०८० 9 months 2 weeks PDF icon शिक्षा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०८०.pdf
14 बस्ती विकास तथा जग्गा एकिकरण ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ २०७९।०८० 1 year 1 month PDF icon बस्ती विकास तथा जग्गा एकिकरण ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९.pdf
15 आधारभूत सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक २०७९ २०७९।०८० 1 year 1 month PDF icon आधारभूत सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक 2079.pdf
16 न्यायीक समितिको कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ २०७९।०८० 1 year 1 month PDF icon न्यायीक समितिको कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९.pdf
17 भौतिक पूर्वाधार विकास तथा निर्माण सम्बन्धी विनियमावली (मापदण्ड) २०५७ (दोस्रो संशोधन २०७९) २०७९।०८० 1 year 1 month PDF icon भौतिक पूर्वाधार विकास तथा निर्माण सम्बन्धी विनियमावली(मापदण्ड)२०५७.pdf
18 लैंगिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७९ २०७९।०८० 1 year 2 months PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
19 जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यविधि-२०७९ २०७९।०८० 1 year 3 months PDF icon Jestha Nagarik Beema Karyabidhi 2079.pdf
20 उपभोक्ता समिति मार्फत सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ २०७९।०८० 1 year 4 months PDF icon Upabhokta Karyabidhi 2079.pdf
21 अनुदान तथा औषधो उपचार कार्यविधि -२०७९ २०७९।०८० 1 year 4 months PDF icon Anudan tatha aausado upachaar karyabidhi 2079.pdf
22 मौलिक नाम अभिलेखिकरण तथा प्रतिस्थापन समिति सञ्चालन कार्यविधि-२०७९ २०७९।०८० 1 year 4 months PDF icon Maulika Naam karyabidhi 2079.pdf
23 नेपाल कोरिया मैत्री नगर अस्पताल आकस्मिक कोष सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ २०७९।०८० 1 year 6 months PDF icon NKFMH आकस्मिक कोष सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
24 सहकारी ऐन, २०७९ २०७९।०८० 1 year 8 months PDF icon सहकारी ऐन, २०७९.pdf
25 विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७९ २०७९।०८० 1 year 8 months PDF icon विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७९.pdf
26 शिक्षा ऐन, २०७९ २०७९।०८० 1 year 8 months PDF icon शिक्षा ऐन, २०७९.pdf
27 स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७९ २०७९।०८० 1 year 8 months PDF icon स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७९.pdf
28 विनियोजन ऐन, २०७९ २०७९।०८० 1 year 8 months PDF icon Biniyojan Ain 2079-080.pdf
29 आर्थिक ऐन, २०७९ २०७९।०८० 1 year 9 months PDF icon Arthik Yen 2079.pdf
30 मा.थि.न.पा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७८ २०७८।०७९ 2 years 8 months PDF icon मा.थि.न.पा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७८.pdf
31 आ.व. २०७७-७८ को नगर दर रेट २०७७।०७८ 3 years 6 months PDF icon आ.व. २०७७-७८ को नगर दर रेट.pdf
32 बस्ती विकास तथा जग्गा एकीकरण ऐन २०७७ २०७७।०७८ 3 years 6 months PDF icon बस्ती विकास तथा जग्गा एकीकरण ऐन २०७७.pdf