FAQs Complain Problems

Act, Law and Directives

S.N.
शिर्षक
Post date दस्तावेज
1 नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल (संचालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०८० 01/23/2024 - 12:02 PDF icon NKFMH ऐन २०८०.pdf
2 मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको नगरसभाबाट गठित समितिहरुको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० 01/23/2024 - 12:01 PDF icon गठित समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
3 करारमा प्राविधिक कर्मचारी र नगरप्रहरी सेवा करार व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि, २०८० 12/24/2023 - 12:59 PDF icon प्राविधिक कर्मचारी र नगरप्रहरी सेवा करार, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि, २०८०.pdf
4 समुदाय संस्था सँगको साझेदारीमा स्थापना तथा संचालन हुने प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र तथा शिशु स्याहार केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० 12/24/2023 - 12:53 PDF icon प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिशु स्याहार केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० .pdf
5 सामुदायिक विद्यालयमा स्वयं सेवक शिक्षक, अतिरिक्त क्रियाकलाप शिक्षक र बालकक्षा शिक्षक व्यवस्थापन मापदण्ड, २०८० 12/24/2023 - 12:49 PDF icon सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन मापदण्ड, २०८०.pdf
6 उपभोक्ता समिति मार्फत सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि, २०८० 12/24/2023 - 12:48 PDF icon उपभोक्ता समिति मार्फत सार्वजनिक निर्माण कार्य कार्यविधि, पहिलो संशोधन २०८०.pdf
7 स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति गठन / सञ्चालन कार्यविधि, २०८० 11/07/2023 - 00:00 PDF icon स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति गठन सञ्चालन कार्यविधि.pdf
8 सहकारी नियमावली, २०८० 11/07/2023 - 00:00 PDF icon सहकारी नियमावली, २०८०.pdf
9 जग्गा विकास, संयुक्त, सामूहिक(अपार्टमेन्ट) वा योजनावद्ध आवास(हाउजिङ) सम्बन्धी नियमावली, २०८० 10/04/2023 - 00:00 PDF icon जग्गा विकास, संयुक्त, सामूहिक योजनावद्ध आवास.pdf
10 शिक्षक दरवन्दी मिलान, सरुवा तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० 10/04/2023 - 00:00 PDF icon शिक्षक दरवन्दी मिलान, सरुवा तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf

Pages