FAQs Complain Problems

सम्पर्क

ईमेल : info@madhyapurthimimun.gov.np

सम्पर्क फोन: ०१-६६३००४६, ०१-६६३१४०५, ०१-६६३५७०४

फ्याक्स :०१-६६३०२२५

एम्वुलेन्सः ०१-६६३१०००

 

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !