FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन

S.N.
Document Title
Post date Documents
1 औषधी उपचार वापतको रकम दोस्रो त्रैमासिक (कार्तिक देखि पौष) नामवली प्रकाशन सम्बन्धमा 1 month 4 days PDF icon औषधी उपचार भुक्तानी कार्तिक देखि पुष.pdf
2 आ.व. २०८०।८१ प्रथम चौमासिक वित्तीय प्रतिवेदन 1 month 4 weeks PDF icon प्रथम.pdf
3 आ.व. २०७९।८० तेस्रो चौमासिक वित्तीय प्रतिवेदन 6 months 4 weeks PDF icon तेस्रो चौमासिक.pdf
4 आ.व. २०७९।८० दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन 11 months 1 week PDF icon दोस्रो चौमासिक.pdf
5 आ.व. २०७९।८० प्रथम चौमासिक वित्तीय प्रतिवेदन 1 year 3 months PDF icon प्रथम चौमासिक.pdf
6 आ.व २०७२/७३ को तेस्रो चौमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन 7 years 6 months PDF icon 17.1 Report Thimi Last Chaumasik 2072.pdf
7 आ.व २०७२/७३ को दोस्रो चौमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन 7 years 6 months PDF icon 17.1 Report Thimi Second Chaumasik 2072.pdf
8 आ.व २०७२/७३ को प्रथम चौमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन 7 years 6 months PDF icon 17.1 Report Thimi First Chaumasik 2072.xls_.pdf
9 २०७० साल को चौमासिक प्रतिवेदन 7 years 6 months PDF icon 17.1 Report Thimi 1st Chaumasik 2070.pdf