FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन

S.N.
Document Title
Post date Documents
1 आ.व. २०८०।८१ तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन 1 month 1 week PDF icon तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रगति.pdf
2 औषधी उपचार वापतको रकम दोस्रो त्रैमासिक (कार्तिक देखि पौष) नामवली प्रकाशन सम्बन्धमा 5 months 1 day PDF icon औषधी उपचार भुक्तानी कार्तिक देखि पुष.pdf
3 आ.व. २०८०।८१ दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन 5 months 4 days PDF icon दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रगति.pdf
4 आ.व. २०८०।८१ प्रथम चौमासिक वित्तीय प्रतिवेदन 5 months 3 weeks PDF icon प्रथम.pdf
5 औषधी उपचार वापतको रकम प्रथम त्रैमासिक (साउन देखि असोज) नामवली प्रकाशन सम्बन्धमा 7 months 3 days PDF icon औषधी उपचार भुक्तानी साउन देखि असोज.pdf
6 आ.व. २०७९।८० तेस्रो चौमासिक वित्तीय प्रतिवेदन 10 months 3 weeks PDF icon तेस्रो चौमासिक.pdf
7 आ.व. २०७९।८० दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन 1 year 3 months PDF icon दोस्रो चौमासिक.pdf
8 आ.व. २०७९।८० प्रथम चौमासिक वित्तीय प्रतिवेदन 1 year 7 months PDF icon प्रथम चौमासिक.pdf
9 आ.व २०७२/७३ को तेस्रो चौमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन 7 years 10 months PDF icon 17.1 Report Thimi Last Chaumasik 2072.pdf
10 आ.व २०७२/७३ को दोस्रो चौमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन 7 years 10 months PDF icon 17.1 Report Thimi Second Chaumasik 2072.pdf
11 आ.व २०७२/७३ को प्रथम चौमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन 7 years 10 months PDF icon 17.1 Report Thimi First Chaumasik 2072.xls_.pdf
12 २०७० साल को चौमासिक प्रतिवेदन 7 years 10 months PDF icon 17.1 Report Thimi 1st Chaumasik 2070.pdf