FAQs Complain Problems

प्रकासन

S.N.
Document Title
आ.व. Post date Documents
1 सूचनाको हक सम्बन्धी दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८० २०८०।०८१ 1 month 4 days PDF icon दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८०.pdf
2 औषधी उपचार वापतको रकम दोस्रो त्रैमासिक (कार्तिक देखि पौष) नामवली प्रकाशन सम्बन्धमा २०८०।०८१ 1 month 4 days PDF icon औषधी उपचार भुक्तानी कार्तिक देखि पुष.pdf
3 आ.व. २०८०/८१ मा म.थि.न.पा.मा सूचिकृत फर्महरुको विवरण २०८०।०८१ 2 months 4 weeks PDF icon List of Firms 2080-81 (१- १५४).pdf, PDF icon सुचीकृत सस्थाहरु १५५-२०४.pdf, PDF icon सुचीकृत सस्थाहरु २०५-२६५.pdf
4 औषधी उपचार वापतको रकम प्रथम त्रैमासिक (साउन देखि असोज) नामवली प्रकाशन सम्बन्धमा २०८०।०८१ 3 months 6 days PDF icon औषधी उपचार भुक्तानी साउन देखि असोज.pdf
5 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८० २०८०।०८१ 4 months 1 week PDF icon प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८०.pdf
6 मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको मौलिक स्थान नाम संकलन, अभिलेखिकरण तथा प्रतिष्ठापन प्रतिवेदन २०८०।०८१ 4 months 2 weeks PDF icon मौलिक स्थान नाम संकलन, अभिलेखिकरण तथा प्रतिष्ठापन प्रतिवेदन.pdf

Pages