FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
चुरामणि पन्थी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cao@madhyapurthimimun.gov.np ९८५१२७४१११
केशब सिलवाल महाशाखा प्रमुख कानुन तथा प्रशासन महाशाखा keshabsilwal@yahoo.com ९८५११२५०९०
ई. सत्यनारायण साह महाशाखा प्रमुख शहरी विकास तथा योजना महाशाखा ९८५१०८९६२१
धन कृष्ण श्रेष्ठ शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा ९८४१४३२६३४
गंगाराम धेके लेखा अधिकृत लेखा शाखा ९८४१३९५७०१
तुलसी भक्त तको शाखा अधिकृत सामुदायिक विकास,सरसफाई तथा गै.स.स.समन्वय शाखा tulsitako@yahoo.com ९८४१२८५५२५
ई. रविन्द्र श्रेष्ठ प्रशासकीय प्रमुख ७ नं. वडा कार्यालय ९८४१२०५३११
अभयन्द्र रंजित प्रशासकीय प्रमुख ६ नं. वडा कार्यालय ९८४१३११५०२
ई. सन्तोष कुमार अधिकारी नक्सा शाखा प्रमुख नक्शा शाखा santoshadhikari108@gmail.com ९८५१०८३०३६
सुरेन्द्र श्रेष्ठ इन्जिनियर २ नं, वडा कार्यालय ९८४१२०५३१८
गणेश देवि प्रजापति प्रशासकीय प्रमुख ९ नं. वडा कार्यालय ९८४१२०५३१७
हरि लक्ष्मी श्रेष्ठ प्रशासकीय प्रमुख ८ नं. वडा कार्यालय ९८४१४३२६३२
ई. प्रभात श्रेष्ठ सूचना प्रविधि अधिकृत it.madhyapurthimi@gmail.com ९८४९३२००५५
मनोज शर्मा सहायक स्तर पाचौं कानुन तथा परामर्श शाखा 13mnjshr@gmail.com ९८४९४६३९८८
निरज चक्रधर सहायक स्तर पाचौं जिन्सी उपशाखा ९८४१२५६०७७
कृष्ण सुन्दर थापा मगर सहायक स्तर पाचौं लेखा शाखा sundar2032@gmail.com ९८४१३९३७१३
रञ्जन प्रजापति सहायक स्तर पाचौं ४ नं, वडा कार्यालय ९८५११७७०६१
श्याम सुन्दरी श्रेष्ठ सहायक स्तर पाचौं राजस्व परिचालन उपशाखा ९८४१७१९५४३
उषा अधिकारी सहायक स्तर पाचौं ३ नं, वडा कार्यालय ९८४१७१५४३०
राम सुन्दर श्रेष्ठ सहायक स्तर पाचौं ९ नं, वडा कार्यालय ९८४१०४२४४२
सुदन प्रसाद आचार्य सहायक स्तर पाचौं ८ नं, वडा कार्यालय ९८४१३९३५०९
सुमन खड्का सहायक स्तर पाचौं २ नं, वडा कार्यालय ९८४१३९३७१४
कृष्णा कुमारी श्रेष्ठ सहायक स्तर पाचौं ९८४१०९७३३२
बच्चुराम लामिछाने सहायक स्तर पाचौं ७ नं, वडा कार्यालय ९८४१३५८१३२
संजय पोखरेल सहायक स्तर पाचौं राजस्व परिचालन उपशाखा sanjay.pokharel@gmail.com ९८५११११४७३
अन्जली श्रेष्ठ सहायक स्तर पाचौं ५ नं, वडा कार्यालय ९८४१३९४४४३
अन्जली श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर ९८४१३९४०६८
नविन श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर नक्सा शाखा ९८४१२४८९२२
निलम श्रेष्ठ सहायक स्तर चौथो ६ नं, वडा कार्यालय ९८४१४९५३५२
सनि श्रेष्ठ सहायक स्तर चौथो ९८४१९६१९७७
रमिता रानाभाट सहायक स्तर चौथो २ नं, वडा कार्यालय ९८४१७२५७००
कुमार पौडेल सहायक स्तर चौथो ३ नं, वडा कार्यालय ९८४१३५८०७६
पूर्ण ज्योति शाक्य सहायक स्तर चौथो ९८०८९७९५२६
विजय कायष्थ सहायक स्तर चौथो ९८४१२७१८४३
भोलानाथ बास्कोटा सहायक स्तर चौथो ९८०८८४१८९८

Pages