FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

व्यक्तिगत घटना दर्ता फाराम डिजीटाईजेसन सम्बन्धी दरभाउपत्र

शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/२२)

कुल्टर मेसिन तथा सर्जिकल समानहरु खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र

निशुल्क वितरण गरिने औषधी तथा स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र

शिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आहवान सम्बन्धी सूचना (२०७६/११/२१)

Pages