FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दरभाउ पत्र स्विकृत सम्बन्धमा

सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना (२०७७/११/१९)

कार्यालयको लागि आवश्यक सामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना

बोलपत्र / शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/१५)

मिति २०७७/१०/१५ को अन्नपूर्ण पोस्टको पृष्ठ २ मा प्रकाशित बोलपत्र / शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान सम्बन्धी सूचना

व्यक्तिगत घटना दर्ता फाराम डिजीटाईजेसन सम्बन्धी दरभाउपत्र

कार्यालयको लागि आवश्यक सामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना

Pages