FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि


मध्यपुर थिमि नगरपालिका जन-प्रतिनिधिहरुको विवरण


नगर कार्यपालिका


मदनसुन्दर श्रेष्ठ

नगर प्रमुख

सम्पर्क नं: ९८५१२०१३०५

अन्जना देवी मधिकर्मी

उप-प्रमुख

सम्पर्क नं: ९८५१२०१३०४

सदस्यहरु


चन्द्रवती मिजार

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४३८८८४८२

बिल बहादुर विश्वकर्मा

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४१८०९१५३

विष्णु परियार

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८१८४६१४५१

सुरज खड्का

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५१२४०८०७

प्रेम बहादुर कुटु

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५१०६२८७५

राम थापा मगर

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४१२५७६११

कुमार श्रेष्ठ

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५१०९२७४४

अमृत मान श्रेष्ठ

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं:९८४१४५३३६०

इन्द्र बहादुर प्रजापति

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४१४२०४८४

कृष्ण कुमार प्रजापति

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४१४८८३२९

देव कृष्ण मोया श्रेष्ठ

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं:९८४१४६३०७३

राम काजी चक्रधर

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५१०१२६७७

विनु के.सि

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४९४२३९०९

अरुणा कारंजित

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४१२८५२४७

सुजाता बाडे

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८०३७०९४२९

रमिता जिमा(साँया) श्रेष्ठ

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४३६६७००७

मिरा खड्का

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४१०९९५५१

वडा नं १ का जन-प्रतिनिधिहरु


सुरज खड्का

वडा अध्यक्ष

सम्पर्क नं: ९८५१२४०८०७


रत्न कुमाल

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४१५२१६५८

सुर्यमान मुस्यान

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५१०९१०८९

नानी विश्वकर्मा

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४१०२६६८०


विजय लक्ष्मी महर्जन

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८०९८४३८९४

वडा नं २ का जन-प्रतिनिधिहरु


राम थापा मगर

वडा अध्यक्ष

सम्पर्क नं: ९८४१२५७६११


अम्बिका रजक

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४९२८०१५०

प्रल्हाद कार्की

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४१७१९६३३

विदुर प्रसाद भट्टराई

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५१००८८३१

वडा नं ३ का जन-प्रतिनिधिहरु


प्रेम बहादुर कुटु

वडा अध्यक्ष

सम्पर्क नं: ९८५१०६२८७५


निर्मला परियार

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८२३००५४१८

कृष्णहरि आचार्य

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५१०४२६५६

राजभक्त श्रेष्ठ

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५११०४०७३


विनु के. सी

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४९४२३९०९

वडा नं ४ का जन-प्रतिनिधिहरु


कुमार श्रेष्ठ

वडा अध्यक्ष

सम्पर्क नं: ९८५१०९२७४४


रामकेशरी श्रेष्ठ

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४१७६४५३२

सुन्दरलाल श्रेष्ठ

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४१८८४६५६

वडा नं ५ का जन-प्रतिनिधिहरु


अमृत मान श्रेष्ठ

वडा अध्यक्ष

सम्पर्क नं: ९८४१४५३३६०


शुभ लक्ष्मी प्रजापति

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४१११३११३

चन्द्र कृष्ण प्रजापति

सदस्य

सम्पर्क नं: ९७४१००११२७

बालकृष्ण श्रेष्ठ

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४१६७८०३४

वडा नं ६ का जन-प्रतिनिधिहरु


इन्द्र बहादुर प्रजापति

वडा अध्यक्ष

सम्पर्क नं: ९८४१४२०४८४


अरुणा कारंजित

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४१२८५२४७

सीता बिश्वकर्मा

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४०१२७७३६

हरिदाश प्रजापति

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५१०२९३५८


भजराम खड्का

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४३३१७०२३

वडा नं ७ का जन-प्रतिनिधिहरु


कृष्ण कुमार प्रजापति

वडा अध्यक्ष

सम्पर्क नं: ९८४१४८८३२९


सुजाता बाडे

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८०३७०९४२९

सुजन पौडेल

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५१०८७८७९

धर्मरत्न बोडे

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४१७३८३०४


शर्मिला विश्वकर्मा

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८६८३४८१६०

वडा नं ८ का जन-प्रतिनिधिहरु


देव कृष्ण मोय श्रेष्ठ

वडा अध्यक्ष

सम्पर्क नं: ९८४१४६३०७३


दिपेन धेके

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५१००६७६७

रमेश थापा श्रेष्ठ

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५११९२४९४

मन्दिरा थापा नेपाली

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८१८११३६११


रमिता जिमा(सांया)

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४३६६७००७

वडा नं ९ का जन-प्रतिनिधिहरु


राम काजी चक्रधर

वडा अध्यक्ष

सम्पर्क नं: ९८५१०१२६७७


मिरा खड्का

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४१०९९५५१

सुन्तली विश्वकर्मा

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४९२८०८३१

चन्द्र प्रकाश धौवन्जार

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४१६२०१६३


गोकुल खड्का

सदस्य

सम्पर्क नं: ९८४३२६९४४०