FAQs Complain Problems

News and Notices

एम.आइ.एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायकको सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

मिति २०७६ साल मंसिर १९ गते बिहिबारको डोलेश्वर राष्ट्रिय दैनिकको पृष्ठ १ मा प्रकाशन भएको एम.आइ.एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायकको सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

मिति २०७६/०७/२७ गतेको गोरखापत्रको पृष्ठ नं. २ मा प्रकाशित आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना |

Pages