FAQs Complain Problems

२०८० साल कार्तिक १५ गते रजस्व सङ्कलन, योजना सञ्चालन, फोहोर मैला व्यवस्थापन र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र जगेर्ना सम्बन्धी टोखा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिज्यूहरू र कर्मचारीहरू सँग छलफल तथा अवलोकन रहेको थियो।