FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निवेदन र नवीकरणको लागि Biometric Verfication अनिवार्य सम्बन्धमा