FAQs Complain Problems

यस नगरपालिकामा कार्यरत प्रशासन शाखाका प्रमुख श्री हरि लक्ष्मी श्रेष्ठज्यू र स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत श्री सुन कुमार राउतज्यूको अनिवार्य अवकाश भएको हुँदा आज मिति २०८०।०७।१९ गते विदाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।