FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना (२०७४/१२/०१)

औषधि खरिद सम्बन्धी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना (२०७४/१२/०१)

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना(सोलार बत्ती, ट्राफिक आइल्याण्ड )

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना(कम्पोस्ट भाडो खरिद सम्बन्धी )

प्रथम पटक प्रकाशन मिति- २०७४/०९/०२

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना (नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल रंगरोगन)

प्रथम पटक प्रकाशन- २०७४/०९/०२

Pages