कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
कमल ज्ञवाली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cao@madhyapurthimimun.gov.np ९८५१०२७५६६, ९८५१२७४१११
केशब सिलवाल महाशाखा प्रमुख कानुन तथा प्रशासन महाशाखा keshabsilwal@yahoo.com ९८५११२५०९०
ई. सत्यनारायण साह महाशाखा प्रमुख शहरी विकास तथा योजना महाशाखा ९८५१०८९६२१
धन कृष्ण श्रेष्ठ शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा ९८४१४३२६३४
गंगाराम धेके लेखा अधिकृत लेखा शाखा ९८४१३९५७०१
तुलसी भक्त तको शाखा अधिकृत सामुदायिक विकास,सरसफाई तथा गै.स.स.समन्वय शाखा tulsitako@yahoo.com ९८४१२८५५२५
ई. रविन्द्र श्रेष्ठ इन्जिनियर ७ नं, वडा कार्यालय ९८४१२०५३११
अभयन्द्र रंजित Assistant level five आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा ९८४१३११५०२
ई. सन्तोष कुमार अधिकारी नक्सा शाखा प्रमुख नक्शा शाखा santoshadhikari108@gmail.com 9851083036
सुरेन्द्र श्रेष्ठ इन्जिनियर २ नं, वडा कार्यालय 9841205318
गणेश देवि प्रजापति इन्जिनियर ९ नं, वडा कार्यालय 9841205317
हरि लक्ष्मी श्रेष्ठ क.अधिकृत ८ नं, वडा कार्यालय 9841432632
ई. प्रभात श्रेष्ठ सूचना प्रविधि अधिकृत it.madhyapurthimi@gmail.com 9849320055
मनोज शर्मा Assistant level five कानुन तथा परामर्श शाखा 13mnjshr@gmail.com ९८४९४६३९८८
निरज चक्रधर सहायक स्तर पाचौं जिन्सी उपशाखा 9841256077
कृष्ण सुन्दर थापा मगर सहायक स्तर पाचौं लेखा शाखा sundar2032@gmail.com 9841393713
रञ्जन प्रजापति सहायक स्तर पाचौं ४ नं, वडा कार्यालय ९८५११७७०६१
श्याम सुन्दरी श्रेष्ठ सहायक स्तर पाचौं राजस्व परिचालन उपशाखा 9841719543
उषा अधिकारी सहायक स्तर पाचौं ३ नं, वडा कार्यालय 9841715430
राम सुन्दर श्रेष्ठ सहायक स्तर पाचौं ९ नं, वडा कार्यालय ९८४१०४२४४२
सुदन प्रसाद आचार्य सहायक स्तर पाचौं ८ नं, वडा कार्यालय 9841393509
सुमन खड्का सहायक स्तर पाचौं २ नं, वडा कार्यालय 9841393714
कृष्णा कुमारी श्रेष्ठ सहायक स्तर पाचौं 9841097332
बच्चुराम लामिछाने सहायक स्तर पाचौं ७ नं, वडा कार्यालय 9841358132
संजय पोखरेल सहायक स्तर पाचौं राजस्व परिचालन उपशाखा sanjay.pokharel@gmail.com 9851111473
अन्जली श्रेष्ठ सहायक स्तर पाचौं ५ नं, वडा कार्यालय 9841394443
अन्जली श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर 9841394068
नविन श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर नक्सा शाखा 9841248922
निलम श्रेष्ठ सहायक स्तर चौथो ६ नं, वडा कार्यालय 9841495352
सनि श्रेष्ठ सहायक स्तर चौथो 9841961977
रमिता रानाभाट सहायक स्तर चौथो २ नं, वडा कार्यालय 9841725700
कुमार पौडेल सहायक स्तर चौथो ३ नं, वडा कार्यालय 9841358076
पूर्ण ज्योति शाक्य सहायक स्तर चौथो ९८०८९७९५२६
विजय कायष्थ सहायक स्तर चौथो ९८४१२७१८४३
भोलानाथ बास्कोटा सहायक स्तर चौथो ९८०८८४१८९८

Pages