कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
उदब श्रेष्ठ सहायक स्तर चौथो ९८४१२१८१९५
श्रीराम हकुतरी श्रेष्ठ सहायक स्तर चौथो ९८४१३४०५१०
सुनिल होना इन्जिनियर ९८४१३५२९८७
रोशन जोशी इन्जिनियर ९८४१७१५४०६
धर्म कृष्ण श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर ९८४९५५७००५
गंगामान खपे श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर ९८५१०५०५१९
रत्नेश्वरी श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर ९८४१३४२०५५
सनम श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर ९८४३१९९९८९
बिदुर खड्का सव.इन्जिनियर ९८६२२१६९१९
सहनशीला नगरकोटी सव.इन्जिनियर ९८४१३८४८९६

Pages