FAQs Complain Problems

फोटो ग्यालरी

मिति २०७६/१०/२१ र २२ गते मध्यपुर थिमि नगरपालिकाद्वारा संचालित सहकारी संस्थाहरुको लागि सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CoPoMIS) को कार्यशाला तालिम

मिति २०७६/१०/१९ र २० गते मध्यपुर थिमि नगरपालिकाद्वारा संचालित सहकारी संस्थाहरुको लागि सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CoPoMIS) को कार्यशाला तालिम

Pages