Error message

Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 341 of /var/www/html/includes/module.inc).

अरनिको राजमार्ग सरसफाई तथा ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम