तपाईलाई नगर सभाबाट पारित आ.व २०७४/७५ को वार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
25% (2 votes)
राम्रो
0% (0 votes)
ठिकै
75% (6 votes)
Total votes: 8