तपाईलाई नगर सभाबाट पारित आ.व २०७४/७५ को वार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
0% (0 votes)
राम्रो
0% (0 votes)
ठिकै
100% (4 votes)
Total votes: 4