तपाईलाई नगर सभाबाट पारित आ.व २०७४/७५ को वार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
32% (8 votes)
राम्रो
16% (4 votes)
ठिकै
52% (13 votes)
Total votes: 25