Error message

 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 23 of /var/www/html/modules/field/field.module).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 24 of /var/www/html/modules/field/field.module).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 25 of /var/www/html/modules/field/field.module).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 9 of /var/www/html/modules/file/file.module).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_theme_initialize() (line 209 of /var/www/html/includes/theme.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in phptemplate_init() (line 14 of /var/www/html/themes/engines/phptemplate/phptemplate.engine).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

सूचना तथा समाचार

नागरिक उडड्यन प्रशिक्षण प्रतिस्ठानको निर्माणधीन तालिम प्रतिष्ठानको भवनमा सिलबन्दी

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले नागरिक उडड्यन प्रशिक्षण प्रतिस्ठानको निर्माणधीन तालिम प्रतिष्ठानको भवनमा सिलबन्दी गरेको छ । 

Pages