सवारीसाधान खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आवहान !!!