मध्यपुर थिमि वाननीबाट २५ पछि प्रदर्शनमा आएको महाकाली नाचको झलक